Услуги >> Събиране и третиране на други отпадъци

Фирми в отрасъл Събиране и третиране на други отпадъци

 • СТРОЙКОМТРАНС

  Сандански 2800, ул. Любен Каравелов 1, тел. Събиране, транспорт и обезвреждане на неопасни отпадъци
 • ТИТАН 1

  Благоевград 2700, жп Гара Благоевград, тел. Рециклиране на различни отпадъци
 • ТРАК - ТОП - РЕЦИКЪЛ

  София 1606, бул. Прага 26, ет. 2, ап. 4, тел. Извозване на строителни, битови и опасни отпадъци. Отдаване на машини под наем
 • ET НИКОЛАЙ ПАВЛОВ – НИКИ

  Дупница 2600, ул. Христо Грънчаров 10, тел. Транспорт и обезвреждане на опасни отпадъци
 • МОНОПОЛ СЕВЕР

  Горна Оряховица 5100, ул. Иван Момчилов 2, тел. Покупко - продажба на отпадъчни материали
 • ДЕЛТА ХИМ 69

  Етрополе 2180, ул. Лековец 8, тел. Събиране, временно съхраняване, транспортиране и оползотворяване на отпадъци на обекти
 • ЕУРО ЗАК ООД / EUROZ AK LTD

  София 1680, кв. Борово, бл. 223А, офис 8, тел. Почистване на септични ями, шахти и други
 • ОТТО БАЛКАНИ

  София 1712, кв. Витоша, бл. 7, ап. 6, тел. Съдове за отпадъци ОТТО, Чистота - вътрешна и сметоизвозване, Управление на отпадъците.
 • ТОГЕ / TOGE

  София 1202, ул. Г. Раковски 7, тел. Управление на опасни отпадъци
 • БКС ООД

  Шумен 9700, П. К. 47, тел. събиране и третиране на други отпадъци
34 резултата в 4 страници
Открийте ни в Google+